Portfolio - Chetan Surpur
Powered by SmugMug Log In
Salt Lake

Salt Lake

An aerial shot of Salt Lake City at dusk.